Personel İzin Takibi


Personel izin takibi ile personellerin izin girmeleri ve onaylanması sağlanabilmektedir. Kalan izinli günler ve onaylanan izinler takip edilebilmektedir


Personel İzin Takibi
Personel izin takibi personel yönetimi altında olup personel izinlerini rahatlıkla yönetmeyi sağlamaktadır. Özellikle kullanılan izin günü sayısı ve izinlerin çakışmaması bakımından oldukça önemlidir. Personel seçilerek izinli olacağı gün ve tarih belirtilmekte olup personel altına kayıt altına alınabilmektedir. Yine bunun yanında personellere ait izinler tek ekranda görüntülenebilir, onay aşamaları takip edilebilir ve olası bir çakışmanın önüne geçilmektedir. Kullanılan izine ait form veya dokümanlar izin yönetimi altında doküman yönetimi altına eklenebilmektedir. Personelin iznini onaylayan veya talepte bulunan gibi bilgilerde personel izin takibi içerisinde kayıt altına alınmaktadır