Satış Yönetimi


Satış yönetimi crm programı içinde müşterilerinize verilen teklif ve siparişlerin kayıt altına alınmasını sağlamaktadır.


Satış Yönetimi

Satış Yönetimi satış faaliyetlerinin kayıt altına alınması sağlanmaktadır. Pazarlama yönetimi sonrasında müşteriye verilecek olan teklif, teklifin takibi, teklifin yazdırılması, kabul edilen teklifin sipariş takibi, sipariş sevkiyat durumu takip edilebilmektedir

Satış yönetimi içindeki en önemli modülün teklif modülü olduğunu belirtmiştik. Özellikle firmalarda demo aşamasında rastladığımız bir durum bulunmakta. Firmalar genelde satış tekliflerini klasörler içinde, excel dosyasında veya personel maillerinde tutmaktadır.

Bu durum veri güvenliği bakımından oldukça sıkıntı oluşturabilir. Özellikle veri tutulmayan firmalarda teklif verilen firmaya farklı personelin farklı şartlarla tekrar teklif vermesi söz konusu olmaktaadır. Örneğin teklif programı üzerinden müşteriye teklif veren personel izinli yada işe gelmediğinde teklife ulaşamayan farklı personel müşteriye farklı fiyattan teklif gönderebilmektedir.

Teklif hazırlanırken resimli ve teknik özellikli tekliflerin manuel olarak hazırlanması oldukça fazla vakit kaybına neden olmaktadır. Manuel hazırlanan teklifler fiyatlarda yanlış hesaplamalar görülmesine neden olabilir. Stok yönetimi ve finans modüllerini kullanan firmalar için teklif verilen ürünlerin stok ve depo takibi yapılabilmektedir

Görüşme yapıldıktan sonra müşteri kartı içinden veya satış yönetimi menüsünden teklif oluşturulabilmektedir. Oluşturulan teklif için stok kartlarından ürünler çoklu seçim veya tek tek seçilebilmektedir. Seçilen ürüne ait stok kartına ürünün resmi ve teknik özellik bir sefere mahsus eklenebilmektedir. Sonrasında verilen tekliflerde seçerek resmini ve teknik özelliğini göstermek mümkün olmaktadır. Teklif listesinde açık, kapalı, kabul edilen veya reddedilen teklifler listelenmekte, raporlama sayesinde teklif başarı oranı belirlenebilmektedir

Satış hedefleri ürün, personel veya satış grubu bazında aylık olarak belirlenebilmektedir. Örneğin; X ürününde aylık olarak belirlenen satış hedefi sonrasında verilen teklifler veya kesilen faturalar üzerinden karşılaştırılabilmektedir. Hedeflerin gerçekleşme oranı takip edilebilmektedir.

Satış Yönetimi sayesinde yapabileceğiniz işlemler aşağıdaki gibidir

- Satış yönetimindeki en önemli faaliyet müşterilere verilen tekliflerin takibini sağlanmaktır

- Öncelikle firmanızın kurumsal teklif dizaynı word, excel yada pdf şeklinde tasarlanarak crm programı içine entegre edilmektedir

- Teklif verdiğiniz ürün yada hizmetler kayıt altına alınarak detayları girilebilmektedir

- Özellikle ürünlere ait resim ve teknik özellikler stok kartlarına girilerek teklifte ilgili yerlere getirilmesi sağlanmaktadır

- Müşterilerimize kolaylık olması bakımından ürün listeleri excel vb ortamlardan içeri aktarılabilmektedir

- Verilen tekliflerin takibi yapılabilmektedir. Bekleyen, kabul edilen, red edilen, rakibin sattığı teklifler rahatlıkla analiz edilebilmektedir

- Kabul edilen teklifler tek tuşla sipariş durumuna geçirilebilmektedir

- Alınan siparişlerin sevkiyat durumları takip edilebilmektedir

- Teklif verilen ürünlere ait geçmiş teklifler ve fiyatları raporlanabilmektedir

- Pazarlama faaliyetlerinin yanında satış faaliyetleride kayıt altına alındıktan sonra müşteri kartından bu bilgilere rahatlıkla ulaşılabilmektedir