Ürün Yönetimi


Esn Web online crm programı altında ürün kartları oluşturabilir ve ürün kartlarını teklif, sipariş, servis ve muhasebe birimi altında kullanabilirsiniz


Ürün Yönetimi
Ürün kartları Esn Crm içinde oldukça önem arz etmektedir. Sadece Esn Crm ve Teknik Servis Programı için değil aslında alacağınız herhangi bir sistem için çok çok önemli. Sistem kurulumu ve yapılandırılması esnasında oldukça dikkatli ve düzenli bir şekilde ürün kartları oluşturulmalıdır. Ürün kartları stok kartı, malzeme kartı, hizmet kartları vb adlandırılabilmektedir. Üretim yapan firmalar için üretim programı altında mamul, yarı mamul veya sarf diye adlandırılabilmektedir.

Ürün kartlarının iyi bir crm programı için oldukça titiz bir şekilde oluşturulması gerektğini belirtmiştik. Bunun bir diğer nedeni teklif verirken, fatura keserken, servis kaydı girerken ürün kartlarının oldukça sık şekilde kullanılıyor olmasıdır. Ürün kartları oluştururken ürünlere benzersiz kod verilebilir, ürünlere ait grup kodu girilebilmektedir. Gruplar ve kategoriler arama, sorgulama ve raporlamada bize oldukça yardımcı olacaktır.

Oluşturulan ürün kartlarına resim ve teknik özellik eklenebilmektedir. Böylece teklif aşamasında resimli teklifler verilebilmektedir. Resimler bir sefere mahsus ürün kartına eklenmekte ve tüm departmanlar tarafından kullanılabilmektedir. Teknik özellik olarak katalog bilgileri girilebilmektedir. Örneğin ürüne ait çalışma şartları, ağırlık ve ebat bilgieri girilebilmektedir. Ekran dizaynı ve diğer özellikler ile ürün kartı ekranına ekstra bilgiler girilebilmektedir.