Gizlilik Sözleşmesi1 - Taraflar

1.1İşbu sözleşme "Soğanlık Gümüşpınar Mahallesi Çitlenbik Sokak Polat İş Merkezi D:15 Kartal İstanbul" adresinde mukim "Önal Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti." (bundan böyle "Önal Yazılım" olarak anılacaktır) ile Esn Web ve Esn Mobil uygulamarından iş bu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcı ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2 - Tanımlar

2.1 Uygulamalar: Esn Web ve Esn Mobil CRM ve Teknik Servis isimli mobil uygulama ve bu yazılımlar ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin sunulduğu tüm sanal gerçeklik mecralarını ifade etmektedir. (Bundan böyle "Uygulamalar" olarak anılacaktır)

2.2 Kullanıcı: Uygulamadan Önal Yazılım tarafından sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişileri ifade etmektedir. (Bundan böyle "Kullanıcı" olarak anılacaktır)

2.3 Sisteme Erişim Araçları: Uygulamaya erişim sağlayan ve Önal Yazılım tarafından sözleşme başladığı tarihte Kullanıcılara gönderilen kullanıcı adı ve şifre gibi yalnızca Kullanıcı bilgisinde olan bilgileri ifade eder.

2.4 İletişim Kanalları: Anında bildirim, e-posta, sms, mms, telefon ile bildirim gibi iletişim mecralarını ifade eder.

2.5 Mesaj: Uygulamanın Kullanıcılara pazarlama, araştırma, bilgilendirme vb. amaçlarla göndereceği, Kullanıcıların Uygulama tarafından kendilerine gönderilmesine izin verdikleri mesajları ifade eder.

3 - Sözleşme İçeriği

3.1 Önal Yazılım, kişisel bilgi ve veri güvenliğini önemsemekte ve bu hususta gerekli olan tüm tedbirleri almaya özen göstermektedir. Kullanıcılar da Uygulamayı kullanarak iş bu gizlilik sözleşmesini hükümlerine uygun olarak davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3.2 İşbu gizlilik sözleşmesi, Uygulamanın tüm bölümlerinde geçerli olacaktır.

3.3 Kullanıcıların bilgilerinin korunması ve gizliliğin sürdürülebilmesi Önal Yazılım in birinci önceliğidir. Bu nedenle Kullanıcıların vermiş olduğu bilgiler ve bağlı oldukları firmaların dataları hiçbir şekilde herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Önal Yazılım ın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

3.4 Uygulamadaki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve Uygulamanın Kullanıcılara bildirim göndermesi amacıyla Cihaz ID leri sunucularımızda tutulmaktadır.

3.5 Uygulamada cihazın Kamera,Galeri,GPS,SMS,MMS,Telefon özelliğini kullanarak arama yapma vb. özellikler kullanıcının izni ve onayı olmadan kesinlikle kullanılamaz.

3.6 Önal Yazılım, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

3.6.a Hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,

3.6.b Önal Yazılım ın, Kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,

3.6.c Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda Kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halleri,

3.6.d Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller.

3.7 Önal Yazılım, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi taahhüt etmektedir.

3.8 Önal Yazılım, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü zamanda Uygulamada yayınlamak şartıyla değiştirebilir. Önal Yazılım’in değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri Uygulamada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilir.

3.9 Önal Yazılım, Esn Mobil uygulamasında uygulama çalışırken veya uygulama arka planda çalışırken şirket veri tabanına kaydedilmek üzere kullanıcının kabulu ile konum bilgisini kayıt altına almaktadır. Şirketler bu bilgileri etkin saha yönetimi için kullanıcı rızası dahilinde kullanmaktadır. Önal Yazılım bu verileri herhangi farklı bir amaçla kullanamaz ve kayıt altına alamaz.