İrsaliye


Online muhasebe programı içinde irsaliye oluşturabilir ve gönderimlerini e-irsaliye olarak yapabilirsiniz. Alış ve satış irsaliyeleri kayıt altına alınabilmektedir


İrsaliye
İrsaliye modülü ön muhasebe ve stok işlemleri için kullanılmaktadır. Alış, satış, iade, konsinye, numune irsaliyesi oluşturulabilmektedir. Kağıt irsaliye kullanan firmalar için farklı form dizaynları yapılabilmektedir. Firmanın kullanmış olduğu matbu irsaliye formatı Muhasebe Programına tanımlanabilmektedir. Form dizaynı gelen talebe göre bir veya daha fazla olarak yapılabilmektedir.

Kesilen irsaliyeye cari müşteriye ait farklı lokasyon ve adresler tanımlanabilmektedir. Böylece irsaliye oluşturulduğu anda müşterinin altında kayıtlı olan diğer adres girilebilmektedir. Ayrıca irsaliyede nakliye bilgileri girilebilmektedir. Nakliyeye ait detay bilgiler oluşturulabilmektedir.

E-fatura gibi e-irsaliye kullanımı oldukça yaygınlaşmış durumda. e-irsaliye sistemi Esn Online Crm ve Muhasebe Yönetimi sistemine entegre edilmekte olup Esn Crm Yazılımı üzerinden e-irsaliye gönderimi sağlanabilmektedir. Entegratör firma ile yapılan anlaşma sonrasında alınan kullanıcı adı ve şifre Esn Crm üzerine tanımlandıktan sonra e-irsaliye gönderilebilmektedir.