e-Deftere-Defter

e-Defter

E-Defter Nedir?

E-Defter, Vergi Usul Kanunu uyarınca belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı gibi işlemlere ilişkin defter ve verilerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesine imkan tanıyan bir uygulamadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı elekronik defter Uygulaması, elektronik defter mükellefi olan kullanıcıların beratlarını göndermek için kullandıkları bir platformdur.

Bu platforma, tüzel kişiler mali mühür ile giriş yaparken gerçek kişiler hem elektronik imza ile hem de mali mühür ile giriş yapabilmektedirler.

Giriş işlemi yapıldıktan sonra son bir ayda tutulmuş yevmiye defterlerine ait beratların ve Defter-i Kebir’e ait beratların GİB uygulamasına yükleme işlemi yapılır.

GİB’e yüklenen beratlar GİB tarafında imzalanır ve daha sonra e-Defter mükellefi GİB tarafından imzalanmış olan beratları indirir.

e-Defter mükellefleri arşivlerinde defterleri, defterlere ait beratları ve GİB tarafından imzalanmış belgeleri birlikte saklamak zorundadır.

E-Defter Kullanımı ile aşağıdaki gibi yararlar sağlayabilirsiniz

 • e-Defter dosyalarının güvenli ortam koşullarında saklanması,
 • Kağıt ortamında tutulan defterler gibi sayfa sayısına göre kâğıt bastırma işlemi ve noter onaylatma işleminin gerekmemesi,
 • Kağıt ortamında tutulan defterler gibi mürekkebe ihtiyaç duyulmaması ve dolayısıyla mürekkep masrafının olmaması,
 • Defterler için kağıt ortamda olduğu gibi yazıcıdan çıktı alınmasına gerek olmaması,
 • Defterler elektronik ortamda saklandığı için arşiv maliyetinin ortadan kalkması,
 • Defter oluşturmak için ağaçların kesilmesine gerek olmaması ve doğanın korunması,
 • İşgücü, zaman ve onay maliyetleri gibi maliyetlerden de tasarruf sağlanması,
 • Defterlerin elektronik ortamda saklanmasından ötürü defter bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşma kaygısı olmaması,

E-Defter Entegrasyonu Hakkında Detay Bilgileri

 • Muhasebe fişlerinden yevmiye defter kaydının oluşturulması,
 • Belirlenen tarih aralığında fişlerin listelenip xls dosyalarının oluşturulması ve aktarım işlemlerini gerçekleştirilmesi,
 • Aktarımı gerçekleşen fişlerin takibi veya aktarımı herhangi bir sebepten dolayı gerçekleşmeyen fişlerin aktarılmama gerekçelerinin izlenmesi,