e-İrsaliye


Esn Web online muhasebe programı altında e-irsaliye oluşturabilir ve gelir idaresi başkanlığına e-irsaliye gönderimini yapabilirsinizE-İrsaliye, kağıt irsaliye ile aynı hukuki değere sahip olan elektronik bir belgedir. Standartları Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen belgenin elektronik ortamda düzenlenmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini kapsayan E-İrsaliye uygulaması, kağıt irsaliyede yer alabilecek bilgileri içermektedir.

E-İrsaliye Nedir?

Sevk ve taşıma irsaliyesi olmak üzere kağıt ortamda düzenlenen iki irsaliye türü vardır. Sevk irsaliyesi olarak kullanılan E-İrsaliye, malı teslim alan kişiye elektronik ortamda iletilecektir. Taşıma irsaliyeleri ise bundan önce olduğu gibi araçlarda bulundurulmaya devam edilecektir.

E-İrsaliye Kullanımı ile aşağıdaki gibi yararlar sağlayabilirsiniz

Kağıt irsaliyenin baskı, arşivleme ve sevkiyat maliyetlerinin ortadan kalkması, Elektronik ortamda düzenlenen irsaliyenin karşı tarafa iletim süresinin çok kısa olması, Kabul, red, kısmi kabul, iade süreçlerinin elektronik ortamda hızlı bir şekilde iletilebilir ve takip edilebilir olması, E-İrsaliye’lerin 10 yıl süreyle elektronik ortamda arşivlenmesi, güvenli bir ortamda veri aktarımının sağlanması, kağıt basımı gerektirmeyen çevre dostu bir uygulama olması.

E-İrsaliye Entegrasyonu Hakkında Detay Bilgileri

İrsaliye işlem tipinin cari kartlara tanımlanarak, ilgili müşterilere oluşturulan irsaliyelerin e-İrsaliye kapsamında düzenlenmesi, E-İrsaliye kapsamında düzenlenen irsaliyelere tek tuş ile otomatik evrak numara atanması, Belirlenen tarih aralığındaki E-İrsaliye’lerin listelenip, otomatik evrak no alımından sonra aktarımının gerçekleştirilmesi, Aktarımı herhangi bir sebepten dolayı gerçekleşmeyen e-İrsaliye’lerin aktarılamama gerekçelerinin izlenerek gerekli düzenlemenin çok kısa sürede tamamlanabilmesi, Firmaya gelen elektronik irsaliyelerin incelenerek sisteme kaydedilmesi, Gelen ve giden elektronik irsaliyelerin ayrı ayrı izlenebilmesi, E-İrsaliye çoklu şablon kullanımı, Dövizli e-İrsaliye gönderimi, Ödeme notu veya satır bazlı açıklama bilgilerinin e-İrsaliye’lere eklenebilmesi, E-İrsaliye’lerin otomatik oluşan xml formatlarının arşivlenmesi, İsteğe bağlı fiyat ve tutar bilgilerinin gönderimi

E-İrsaliye kimlere gönderilir?

E-irsaliye gönderebilmek için tarafların yani gönderici ve alıcının e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmaları gerekir. Taraflardan biri e-İrsaliye kullanıcısı değilse e-İrsaliye gönderimi yapılamaz. Böyle bir durumda kağıt ortamda veya e-Arşiv fatura ile irsaliye gönderimi yapılabilir.

E-İrsaliyenin kağıt irsaliyeden farkı nedir?

E-İrsaliye yeni bir belge türü olmayıp, hukuki açıdan kağıt irsaliyeden hiçbir farkı yoktur. Kağıt irsaliyeden farkı tüm işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesidir. Elektronik ortamda düzenlenen e-İrsaliye, alıcısına elektronik ortamda iletilir, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilir.