e-İrsaliye


Eirsaliye kullanımı zorunlu olan firmalar irsaliyelerini eirsaliye olarak hazırlayıp gönderim yapabilmektedir. Gönderilen eirsaliyeler gelir idaresi portalında görüntülenebilmektedir.


E-İrsaliye, kağıt irsaliye ile aynı hukuki değere sahip olan elektronik bir belgedir. Standartları Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen belgenin elektronik ortamda düzenlenmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini kapsayan E-İrsaliye uygulaması, kağıt irsaliyede yer alabilecek bilgileri içermektedir.

E-İrsaliye Nedir?

Sevk ve taşıma irsaliyesi olmak üzere kağıt ortamda düzenlenen iki irsaliye türü vardır. Sevk irsaliyesi olarak kullanılan E-İrsaliye, malı teslim alan kişiye elektronik ortamda iletilecektir. Taşıma irsaliyeleri ise bundan önce olduğu gibi araçlarda bulundurulmaya devam edilecektir.

E-İrsaliye Kullanımı ile aşağıdaki gibi yararlar sağlayabilirsiniz

 • Kağıt irsaliyenin baskı, arşivleme ve sevkiyat maliyetlerinin ortadan kalkması,
 • Elektronik ortamda düzenlenen irsaliyenin karşı tarafa iletim süresinin çok kısa olması,
 • Kabul, red, kısmi kabul, iade süreçlerinin elektronik ortamda hızlı bir şekilde iletilebilir ve takip edilebilir olması,
 • E-İrsaliye’lerin 10 yıl süreyle elektronik ortamda arşivlenmesi,
 • Güvenli bir ortamda veri aktarımının sağlanması,
 • Kağıt basımı gerektirmeyen çevre dostu bir uygulama olması,
 • E-İrsaliye Entegrasyonu Hakkında Detay Bilgileri

  • İrsaliye işlem tipinin cari kartlara tanımlanarak, ilgili müşterilere oluşturulan irsaliyelerin e-İrsaliye kapsamında düzenlenmesi,
  • E-İrsaliye kapsamında düzenlenen irsaliyelere tek tuş ile otomatik evrak numara atanması,
  • Belirlenen tarih aralığındaki E-İrsaliye’lerin listelenip, otomatik evrak no alımından sonra aktarımının gerçekleştirilmesi,
  • Aktarımı herhangi bir sebepten dolayı gerçekleşmeyen e-İrsaliye’lerin aktarılamama gerekçelerinin izlenerek gerekli düzenlemenin çok kısa sürede tamamlanabilmesi,
  • Firmaya gelen elektronik irsaliyelerin incelenerek sisteme kaydedilmesi,
  • Gelen ve giden elektronik irsaliyelerin ayrı ayrı izlenebilmesi,
  • E-İrsaliye çoklu şablon kullanımı,
  • Dövizli e-İrsaliye gönderimi,
  • Ödeme notu veya satır bazlı açıklama bilgilerinin e-İrsaliye’lere eklenebilmesi,
  • E-İrsaliye’lerin otomatik oluşan xml formatlarının arşivlenmesi,
  • İsteğe bağlı fiyat ve tutar bilgilerinin gönderimi

  E-İrsaliye kimlere gönderilir?

  E-irsaliye gönderebilmek için tarafların yani gönderici ve alıcının e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmaları gerekir. Taraflardan biri e-İrsaliye kullanıcısı değilse e-İrsaliye gönderimi yapılamaz. Böyle bir durumda kağıt ortamda veya e-Arşiv fatura ile irsaliye gönderimi yapılabilir.

  E-İrsaliyenin kağıt irsaliyeden farkı nedir?

  E-İrsaliye yeni bir belge türü olmayıp, hukuki açıdan kağıt irsaliyeden hiçbir farkı yoktur. Kağıt irsaliyeden farkı tüm işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesidir. Elektronik ortamda düzenlenen e-İrsaliye, alıcısına elektronik ortamda iletilir, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilir.