Demirbaş Zimmet TakibiDemirbaş Zimmet Takibi

Demirbaş Zimmet Takibi

Demirbaş yönetimi stok yönetimi altında alınan demirbaşların kayıt altına geçirilmesini sağlamaktadır. Demirbaş yönetim programı olarak Esn Crm programı online kullanılabilir ve demirbaşların kayda alınmasının yanında takibi sağlanabilmektedir.

Demirbaş olarak kaydı açılan ürünler demirbaş ve zimmet takibi sayesinde personel üzerine zimmetlenebilir ve takip edilebilmektedir. Demirbaşların şirket içinde hareketleri, demirbaşlara barkod oluşturma ve diğer özellikleri ile Esn Crm Programı Online Stok Yönetimi demirbaş takibindede en büyük yardımcınız.

Zimmet yönetimi ile şirketinizin üstüne tanımlanan demirbaşların zimmet takibi yapılabilmektedir. Ayrıca personel üzerine zimmet transferi yapıldığında döküman oluşturulabilir oluşturulan döküman yazıcıdan çıktı alınabilmektedir.

Zimmetlenen ürüne ait hareketler raporlanabilir, masraflar girilebilmektedir. Personel üzerindeki demirbaşların kullanma süreleri takip edilebilmektedir. Alınıp satılacak demirbaşların planlaması yapılabilmektedir.