Modüller

Şikayet Yönetimi

Modüler yapı sayesinde ihtiyaç duyduğunuz modülleri yazılımınıza ekletebilirsiniz Eklenen yeni modüller sayesinde iş yönetiminize katkıda bulunuyoruz

Şikayet Yönetimi

Müşterilerinizden aldığınız şikayetleri kayıt altına alabilirsiniz. Alınan şikayetin son durumunu görebilir gerekli yönlendirmeleri yapabilirsiniz • Servis Ekip Yönetimi

  Servis yönetimi altında ekipler oluşturarak ekipler altına teknisyen tanımlanabilmektedir. Ekiplere iş yönlendirebilir, ekip üstündeki işleri takip edebilirsiniz

 • Garanti Takibi

  Satışı yapılan cihaza ait garanti süresi belirleyebilir ve garantisi biten yada bitecek olan sistemlerin takibini yapabilirsiniz

 • Periyodik Bakım Takibi

  Servis yönetimi altında bakım anlaşmaları tanımlayabilir günü gelen veya bitecek olan bakımlar ile ilgili uyarılar alabilirsiniz

 • Cihaz Envanter Yönetimi

  Satış yönetimi altında müşteriye satılan cihazlara kimlik kartları açarak cihaz bilgilerini detaylı takip edebilirsiniz

 • Fatura

  Alış Satış Gelir ve Gider faturalarını sisteme girebilirsiniz. Sisteme girilen faturaların ödemesini ve vade takibini yapabilirsiniz

 • İrsaliye

  Alış Satış Konsinye irsaliyelerini sisteme girebilirsiniz. Faturalaştırılmamış irsaliyeleri sistem üzerinden takip edebilirsiniz

 • Ürün Yönetimi

  Teklifini verdiğiniz satışını yaptığınız stok durumunu takip ettiğiniz ürünlere ait görsel içeren ürün kartları oluşturabilirsiniz

 • Depo Yönetimi

  Stok yönetimi altında dilediğiniz kadar depo oluşturabilirsiniz. Depoların bakiyelerini ve depolar arası işlemleri takip edebilrsiniz

 • Barkod Takibi

  Ürün kartları altına barkod tanımlaması yapabilirsiniz. Stok giriş çıkışlarını barkod okutarak gerçekleştirebilirsiniz

 • Seri Numara Takibi

  Seri numara bazlı ürün takibi yapabilirsiniz. Giriş ve çıkışlarda ürünlere ait seri numaralarını sisteme giriş yapabilirsiniz

 • Lot Takibi

  Lot bazlı ürün takibi yapabilirsiniz. Ürünlere ait lot numaraları oluşturabilir giriş ve çıkışları lot bazlı yapabilirsiniz

 • Sayım Yönetimi

  Periyodik olarak yapılan depo sayımlarını sisteme kayıt edebilirsiniz. Sayım ile fiziki depo durumunu karşılaştırabilirsiniz

 • Sipariş Yönetimi

  Alınan ve verilen siparişlari kayıt altına alabilirsiniz. Siparişlerin son durumlarını ve siparişe ait sevkiyat durumlarını takip edebilirsiniz

 • Teklif Yönetimi

  Satış ve satınalma tekliflerini sisteme kayıt edebilirsiniz. Satış tekliflerinizi firmanızın antetli dosyasına göre oluşturabilir ve gönderebilirsiniz

 • Aktivite Yönetimi

  Aday yada cari müşterilerinizle yapılan görüşmeleri girebilirsiniz. Yapılan görüşmeye ait randevu oluşturabilir ve hatırlatma alabilirsiniz

 • Potansiyel Yönetimi

  Potansiyel müşterilerinizi kayıt altına alabilirsiniz. Özel kodlar sayesinde kategorilere ayırabilir ve ilişkili kayıtlarını yönetebilirsiniz

 • Takvim

  Takvim modülü sayesinde randevularınızı yapılacak işlerinizi ve görevlerinizi rahatlıkla takip edebilirsiniz

 • Görev Yönetimi

  Personellere görev ataması yapabilirsiniz. Atanan görevlere ait son durumu görebilir görev hatırlatmalarını periyodik olarak alabilirsiniz

 • Kasa Yönetimi

  Kasa kartları oluşturarak kasa hareketlerini kayıt altına alabilirsiniz. Kasa bakiyelerini takip edebilirsiniz

 • Banka Yönetimi

  Banka kartları oluşturarak bankalara ait hareketleri girebilirsiniz. Banka bakiyelerini rahatlıkla takip edebilirsiniz

 • Randevu Yönetimi

  Servis pazarlama ve satış işlemlerine ait randevular oluştrabilir, günü gelen randevunun hatırlatılmasını sağlabilirsiniz

 • Çek Senet Takibi

  Alınan ve verilen çekleri sisteme vadeleri ile birlikte kayıt edebilirsiniz. Vadesi gelen çek için hatırlatma alabilirsiniz

 • Masraf Yönetimi

  Şirket içi yapılan masrafları personel yada proje bazlı kayıt altına alabilir detayları ile raporlayabilirsiniz

 • Fırsat Yönetimi

  Satış fırsatları oluşturabilirsiniz. Oluşturulan satış fırsatına ait oran belirleyebilir tek tuşla satış teklifine dönüştürebilirsiniz

 • Demirbaş Yönetimi

  Firmanıza ait demirbaşları kayıt altına alabilirsiniz. Demirbaşlara ait yer ve departman bilgisi ekleyebilirsiniz

 • Zimmet Takibi

  Oluşturulan demirbaşları personel üzerine zimmetleyebilirsiniz. Alınan ve verilen ürünler için zimmet takibi yapabilirsiniz

 • Döküman Yönetimi

  Hemen hemen her menünün altına ilgili dökümanları ekleyebilirsiniz. Eklenen dökümanları rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz

 • Personel İzin Takibi

  Personel kartlarını oluşturabilirsiniz. Personele ait dosya yönetimi, zimmet takibi ve izin takibini gerçekleştirebilirsiniz

 • Şikayet Yönetimi

  Müşterilerinizden aldığınız şikayetleri kayıt altına alabilirsiniz. Alınan şikayetin son durumunu görebilir gerekli yönlendirmeleri yapabilirsiniz

 • Telefon Notları

  Şirkete gelen aramaları telefon notları menüsüne kayıt edebilirsiniz. Kayıt edilen telefon notunu servis fişi ve aktiviteye dönüştürebilirsiniz

 • İthalat Yönetimi

  İthalata ait dosya oluşturabilirsiniz. Dosya altına ithalata ait sipariş, fatura ve yapılan masrafları kaydedebilirsiniz

 • Personel Araç Depo Stok Takibi

  Personel depo kartları oluşturulabilir, personel üzerindeki stok ve yedek parçaların depo bazlı takibi yapılabilmektedir.