Periyodik Bakım Takibi


Servis yönetimi altında bakım anlaşmaları tanımlayabilir günü gelen veya bitecek olan bakımlar ile ilgili uyarılar alabilirsiniz


Periyodik Bakım Takibi

Teknik servis programı için en önemli modüllerden biri periyodik bakım sözleşme modülüdür. Müşterilerle yapılan periyodik bakımların girilerek bakım zamanı geldiğinde ayrıca sözleşme bitmeden önce uyarı verilmesi sağlanmaktadır. Müşteri bilgilerinin yanında sözleşme kapsamındaki cihaz bilgileri girilerek periyodlar otomatik olarak istenen aralıkta oluşturulmaktadır.

Girilen bakım sözleşmelerine istenildiği takdirde döküman yönetimi sayesinde dökümanlar ek olarak eklenebilmektedir. Periyodik bakım anlaşmaları müşteri grubu, şehir semt ve bölge olarak sınıflandırılabilir, planlama aylık yada haftalık olarak yapılabilmektedir. Böylece gidilen veya gidilmeyen sözleşmeli müşteriler rapor olarak alınabilmektedir.

 • Servis Ekip Yönetimi

  Servis yönetimi altında ekipler oluşturarak ekipler altına teknisyen tanımlanabilmektedir. Ekiplere iş yönlendirebilir, ekip üstündeki işleri takip edebilirsiniz

 • Garanti Takibi

  Satışı yapılan cihaza ait garanti süresi belirleyebilir ve garantisi biten yada bitecek olan sistemlerin takibini yapabilirsiniz

 • Periyodik Bakım Takibi

  Servis yönetimi altında bakım anlaşmaları tanımlayabilir günü gelen veya bitecek olan bakımlar ile ilgili uyarılar alabilirsiniz

 • Cihaz Envanter Yönetimi

  Teknik servis yönetimi altında bulunan cihaz envanter yönetimi müşteride bulunan ve servis bakım hizmeti verilen ürün yada cihazların bilgilerini içermektedir. Genel olarak marka model seri numara garanti ve fatura tarihi gibi bilgiler girilebilmektedir

 • Fatura

  Esn Crm Online muhasebe sistemi içinde fatura oluşturabilir, oluşturulan faturalar kağıt veya e-fatura, e-arşiv olarak gönderilebilmektedir. Satış, Alış, İhracat, İade faturaları sisteme kayıt edilebilir ve gönderilebilmektedir

 • İrsaliye

  Esn Crm Online muhasebe sistemi içinde irsaliye oluşturabilir, oluşturulan irsaliyeler kağıt veya e-irsaliye olarak gönderilebilmektedir. Satış, Alış, Sevk, Konsinye , Numune irsaliyeleri sisteme kayıt edilebilir ve gönderilebilmektedir

 • Ürün Yönetimi

  Esn Crm ve Servis Yönetimi içinde stok ve depo yönetimi altında satılan ürün, yedek parça ve sarf malzemelerin kartları tanımlanmaktadır. Tanımlanan ürünler kategorilere ayrılmakta ve raporlanabilmektedir

 • Depo Yönetimi

  Esn Crm ve Teknik Servis Yönetimi altında stok ve depo yönetimi ile birlikte depo kartları oluşturabilir, oluşturulan depolara yetki tanımlaması yapılabilir, depolar arası hareketleri depo transferi olarak gerçekleştirebilmektesiniz

 • Barkod Takibi

  Esn Crm ve Teknik Servis Yönetimi altında stok ve depo yönetimi ile birlikte barkodlu stok takibi yapılabilmektedir. Ürün - stok kartlarına barkod tanımlanabilir stok giriş çıkışlarında barkodlu işlem yapılabilmektedir

 • Seri Numara Takibi

  Esn Crm ve Teknik Servis Yönetimi altında stok ve depo yönetimi ile birlikte seri numara bazında işlemler yapılabilmektedir. Yapılan stok giriş çıkış hareketlerinde ürün adeti yanında adet bazında farklı seri numara tanımlaması yapılabilmektedir

 • Lot Takibi

  Esn Crm ve Teknik Servis Yönetimi altında stok ve depo yönetimi ile birlikte lot bazında işlemler yapılabilmektedir. Yapılan stok giriş çıkış hareketlerinde ürün adeti yanında adet bazında farklı lot tanımlaması yapılabilmektedir

 • Sayım Yönetimi

  Esn Stok ve Depo Yönetimi altında stok envanteri tutan firmaların periyodik olarak stok sayımı yapmaları açısından önem göstermektedir. Girilen sayım bilgisi kadar stok envanteri otomatik düzeltilmekte raporlar alınabilmektedir.

 • Sipariş Yönetimi

  Esn Crm Sipariş ve Sevkiyat Yönetimi altında sipariş takibi yapılabilmektedir. Müşteriden alınan siparişler sisteme kayıt edilmekte ve sevkiyat durumları takip edilebilmektedir. Bunun yanında yurtiçi ve yurtdışı verilen siparişler kayıt altına alınıp stoğa girene kadar geçen zaman kontrol edilebilmektedir

 • Teklif Yönetimi

  Esn Crm Teklif Yönetimi altında alınan ve verilen tekliflerin takibi yapılabilmektedir. Satış faaliyetlerinde oldukça önemli yer tutan teklif yönetimi ile müşterinize teklif hazırlayabilir, hazırlanan teklifi pdf haline dönüştürebilir, teklifi rahatlıkla gönderebilirsiniz. Bunun yanında verilen tekliflere ait detaylı raporlar alabilirsiniz

 • Aktivite Yönetimi

  Esn Crm - Online Crm Yönetim Programı ile pazarlama yönetimi içerisinde aktivite ve görüşme takibi yapılabilmektedir. Müşteri ziyaretleri, randevu, telefon görüşmesi kayıtları aktivite görüşme ekranından rahatlıkla girilebilmektedir. Açık ve kapalı olan aktiviteler görüntülenebilmektedir

 • Potansiyel Yönetimi

  Esn Crm - Online Crm Yönetim Programı ile pazarlama yönetimi içerisinde potansiyel - aday müşteri takibi yapılabilmektedir. Satış potansiyeli olan veya firmamızı arayan aday müşteriler sisteme girilerek görüşme notları ile birlikte kayıt altına alınabilmektedir

 • Takvim

  Takvim uygulaması Esn Crm - Online müşteri ilişkileri yönetimi ve teknik servis programı içinde oldukça sık kullanılmaktadır. Servis, pazarlama, satış ve muhasebeye ait hatırlatma, randevu ve diğer planlamalar girilerek otomatik hatırlatma sağlanabilmektedir

 • Görev Yönetimi

  Esn Crm - Online Crm Yönetim Programı ile görev yönetimi yapılabilmektedir. Görevler yönlendirebilir, yönlendirilen görevin son durumunu görüntüleyebilirsiniz. Esn Mobil Crm uygulaması ile görev takibi yapılabilmektedir.

 • Kasa Yönetimi

  Esn Online Muhasebe ve Ticari Programında kasa yönetimi yapılabilmektedir. Döviz cinsine göre kasa tanımlanabilir, tanımlanan kasalara yetki verilebilmektedir. Günlük kasa hareketleri ve masraflar kayıt altına alınabilmektedir

 • Banka Yönetimi

  Esn Online Muhasebe ve Ticari Programında banka yönetimi yapılabilmektedir. Döviz cinsine göre banka tanımlanabilir, tanımlanan bankalara yetki verilebilmektedir. Gelen havale gönderilen havale ve diğer işlemler girilebilmektedir

 • Randevu Yönetimi

  Randeu yönetimi Esn Crm Online müşteri ilişkileri yönetimi ve teknik servis programı içinde servis ve pazarlamada kullanılmaktadır. Servise ve görüşmeye ait randevular oluşturulabilir oluşturulan randevunun hatırlatması sağlanabilmektedir

 • Çek Senet Takibi

  Esn Online Muhasebe ve Ticari Programında çek ve senet takibi yapılabilmektedir. Alınan ve verilen çek ve senetler sisteme girilerek ciro edilen takasa verilen çekler takip edilebilmektedir. Vade tarihinde hatırlatma yapılabilmektedir

 • Masraf Yönetimi

  Esn Online Muhasebe ve Ticari Programında masraf yönetimi yapılabilmektedir. Masraf kalemleri oluşturabilir, oluşturulan masraf kalemlerini banka, nakit, çek veya faturada seçebilirsiniz. Böylece detaylı masraf raporu alınabilmektedir

 • Fırsat Yönetimi

  Esn Crm - Online Crm Yönetim Programı ile satış fırsatları takip edilebilmektedir. Girilen satış fırsatları kendi içinde kategorilere ayrılabilir, satış fırsatı teklife dönüştürülebilmektedir. Satış fırsatları detaylı sorgulanabilir ve raporlanabilmektedir

 • Demirbaş Zimmet Yönetimi

  Firmanıza ait demirbaşları kayıt altına alabilirsiniz. Demirbaşlara ait yer ve departman bilgisi ekleyebilirsiniz

 • Döküman Yönetimi

  Hemen hemen her menünün altına ilgili dökümanları ekleyebilirsiniz. Eklenen dökümanları rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz

 • Personel İzin Takibi

  Personel kartlarını oluşturabilirsiniz. Personele ait dosya yönetimi, zimmet takibi ve izin takibini gerçekleştirebilirsiniz

 • Şikayet Yönetimi

  Müşterilerinizden aldığınız şikayetleri kayıt altına alabilirsiniz. Alınan şikayetin son durumunu görebilir gerekli yönlendirmeleri yapabilirsiniz

 • Telefon Notları

  Şirkete gelen aramaları telefon notları menüsüne kayıt edebilirsiniz. Kayıt edilen telefon notunu servis fişi ve aktiviteye dönüştürebilirsiniz

 • İthalat Yönetimi

  İthalata ait dosya oluşturabilirsiniz. Dosya altına ithalata ait sipariş, fatura ve yapılan masrafları kaydedebilirsiniz

 • Personel Araç Depo Stok Takibi

  Personel depo kartları oluşturulabilir, personel üzerindeki stok ve yedek parçaların depo bazlı takibi yapılabilmektedir.