e-Arşiv


Kesilecek olan faturalar sistem tarafından otomatik earşiv olarak algılanıp efatura gönderimi tek tuş ile yapılabilmektedir. Gönderilen earşiv faturalar email olarak sistem tarafından otomatik gönderilmektedir


E-Arşiv, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt üzerinde düzenlenme, muhafaza ve ibraz edilme zorunluluğu bulunan faturaların elektronik ortamda düzenlenmesi, bir nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan tanıyan bir uygulamadır.

E-Arşiv Nedir?

e-Arşiv, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt üzerinde düzenlenme, muhafaza ve ibraz edilme zorunluluğu bulunan faturaların elektronik ortamda düzenlenmesi, bir nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan tanıyan bir uygulamadır.

E-Arşiv Kullanımı ile aşağıdaki gibi yararlar sağlayabilirsiniz

 • Faturaların elektronik ortamda oluşturularak kanuni süresi boyunca elektronik ortamda saklanabilmesi,
 • Faturaların uygun koşullar dahilinde elektronik ortamda gönderilebileceği gibi kağıt olarak da teslim edilebilmesi,
 • Fatura basım gönderim masraflarının ortadan kalkması,
 • Zaman, işçilik ve arşivleme maliyetlerinin azalması,
 • Uluslar arası standartlara uyum

E-Arşiv Entegrasyonu Hakkında Detay Bilgileri

 • Fatura işlem tipinin cari kartlara tanımlanarak, ilgili müşterilere oluşturulan faturaların e-Arşiv kapsamında hazırlanması,
 • Tek tuş ile e-Arşiv faturalarına otomatik evrak numarasının atanması,
 • Belirlenen tarih aralığındaki faturaların listelenip, otomatik evrak no alımından sonra aktarımının sağlanması,
 • Aktarımı gerçekleşen faturaların takibi veya aktarımı herhangi bir sebepten dolayı gerçekleşmeyen faturaların aktarılamama gerekçelerinin izlenerek gerekli düzenlemenin çok kısa sürede tamamlanabilmesi,
 • e-Arşiv faturalarının müşteri mail adreslerine otomatik gönderimi,
 • Gönderilen maillerin takibi (gönderildi, gönderilemedi vb.),
 • e-Arşiv fatura şablon kullanımı,
 • Gönderilen faturaların ayrıntılı takibi (gönderim tarihi, gönderim durumu vb.),
 • Fatura iptal işlemleri,
 • e-Arşiv faturalarına ödeme veya belge notlarının eklenebilmesi,
 • Faturaların otomatik oluşan xml formatlarının arşivlenmesi

E-Arşiv’ e geçiş yapacak firmalar e-Fatura kullanmak zorunda mıdır?

e-Arşiv ’e geçecek firmaların öncelikle e-Fatura ’ya geçmeleri zorunludur. Fakat bir firma e-Arşiv ’e tabi olmayıp sadece e-Fatura ’ya tabi olabilir. Yani e-Arşiv için e-Fatura kullanımı şarttır, fakat e-Fatura için böyle bir şart aranmamaktadır.

İsteğe bağlı E-Arşiv ’e geçebilir miyim?

Belirlenen şartların altında kalan ve isteğe bağlı olarak e-Arşiv kullanmak isteyen firmalar e-Fatura kullanmaları durumunda e-Arşiv ’den yararlanabilmektedirler.

İsteğe bağlı E-Arşiv ’e geçilebilir ise neden geçmeliyim?

e-Arşiv uygulaması, fatura kullanan tüm firmalar için fatura oluşturma, fatura kesme, kargolama ve arşivlemede çok büyük tasarruf sağlamaktadır. Bu uygulama sayesinde kağıt fatura maliyeti ortadan kaldırılarak faturanın 2.nüshası elektronik olarak saklanır ve bundan dolayı arşivleme maliyeti ortadan kaldırılır.

E-Arşiv’de faturalar nasıl düzenlenir?

E-Arşiv uygulamasında fatura, mükellefin kendisi veya mükellef adına özel bir entegratör tarafından elektronik ortamda oluşturulur. Bu faturalar, alıcısına bir kağıda basılı olarak veya direkt elektronik ortamda iletilebilir. Bu faturaların mükelleflere iletimi GİB üzerinden yapılmaz ancak GİB’e, düzenlenmiş olan E-Arşiv Faturaların icmalini içeren aylık raporlar gönderilir.