Makine Sektörü


Makine sektörüne uygun online crm programı, web tabanlı teknik servis yazılımı, stok ve depo takip programı. Online ve mobil crm ve servis yazılımlarımız makine sektörün ihtiyaçları gözönüne alınarak hazırlanmıştır


Makine Sektörü

Makine sektörü ülkemizde oldukça gelişmiş ve kendini her geçen gün daha fazla geliştiren sektörlerin başında gelmektedir. Özellike yerli üretime yönelik çalışmalar ile makine üreticilerimiz ithalatçı konumdan ihracat yapan konuma gelmektedir. Makine sektörünün yoğun çalışması bunun yanında iyi bir yazılım çözümüne sahip olmasını gerekli kılmıştır.

Teknik Servis programı,stok takip programı ve crm programı sektörün başlıca ihtiyaçları arasında yer almaktadır. Bunun yanında üretim yapan firmalar için üretim takip programı üretilen makinenin maliyeti açısından oldukça önemlidir.

Makine sektöründe crm yazılımı pazarlama aşamasından başlayıp satış sonrası servis departmanına kadar kullanılabilmektedir. Özellikle Esn Crm online müşteri ilişkileri yönetimi birçok departmanı tek çatı altında toplayıp departmanlar arasında sağlıklı bir çalışma gerçekleştirebilmektedir. Pazarlama faaliyetleri aday müşteri aşamasından başlayıp görüşme kayıtlarının programa girilmesi ile oluşmaktadır. Aktivite sonrasında teklif gönderimi, teklifin siparişe dönüştürülmesi, siparişin irsaliye ve faturalaştırılması sağlanmaktadır.

Faturası kesilen makine veya yedek parça için cari takip ve stok takibi yapılabilmektedir. Görüldüğü gibi tek çatı altında tüm işlemler rahatlıkla yapılmaktadır. Fatura kesilmesi ile birlikte makineye ait garanti bilgileri oluşmakta ve takip edilebilmektedir. Makineye yapılacak bakımlar için bakım sözleşmeleri girilebilir, gelen arıza ve bakım talepleri kayıt altına alınabilmektedir.