e-Fatura


Kesilecek olan faturalar sistem tarafından otomatik efatura olarak algılanıp efatura gönderimi tek tuş ile yapılabilmektedir. Ayrıca gelen efaturalar tek tuşla içeri alınabilmektedir


E-Fatura elektronik faturaların dijital ortamda düzenlenmesini ve muhafaza edilmesini, ayrıca hızlıca muhatabına ibrazını sağlamak için Gelir idaresi başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak geliştirilmiştir.

E-Fatura Nedir?

E-fatura, veri formatı ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen satıcı ve alıcı arasındaki iletimin merkezi bir platform üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. E-Fatura uygulaması ile oluşturulan faturaların elektronik ortamda düzenlenmesi, muhafazası ve ibrazı esas olup E-Faturanın muhatabına iletimide elektronik ortamda yapılmaktadır.

E-Fatura Kullanımının Faydaları

 • Kağıt fatura basımından kurtularak maliyet ve zamandan tasarruf
 • Nakit akış yönetiminin kolaylaşması ve hızlanması
 • Verilere dilediğiniz anda kolay ve hızlı bir şekilde ulaşılabilmesi
 • Alıcı ve satıcı arasındaki iletişimin hızlı ve düşük maliyetle sağlanması
 • Kağıt fatura saklamak için gerekli olan arşiv alanı maliyetlerinin azalması
 • İş yükünün ve dolayısıyla iş gücü maliyetlerinin azalması

E-fatura uygulamasının en önemli amacı ise satıcı ve alıcı arasından güvenli tutarlı hızlı ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır.

E-Fatura Entegrasyon Detayları

 • Gelir İdaresi Başkanlığında (GİB) kayıtlı mükelleflerin listelenerek, cari kartlar içersinde yer alan E-Fatura mükelleflerinin tespiti ve ilgili cari kartlara E-Fatura kullanıcısı olduğunun otomatik olarak işlenmesi
 • Faturalardaki biri bilgilerinin E-Fatura için uygun kodlardaki birim bilgilerine dönüştürülmesi
 • Firmaya gelen elektronik faturaların sisteme transferi sırasında kullanılacak stok dönüşüm bilgilerinin tanımlanması
 • Belirlenen tarih arasında faturaların listelenerek otomatik olarak evrak numarası verilmesi
 • Evrak numarası verilen E-Faturaların otomatik olarak aktarılması
 • Aktarımı gerçekleştirilen faturaların takibi, aktarılmayan faturaların hata kodları ve sebepleri gibi konuların anında görüntülenmesi
 • Gönderilen faturaların ayrıntılı takibi(gönderim tarihi, onaylanma tarihi vb)
 • Gelen faturaların okunmayan veya bekleyen olmak üzere ayrı ayrı takibi sağlanabilecektir

Kimler E-Fatura Kullanımına Geçmek Zorunda?

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında;

 • 2015 hesap döneminde brüt satışı 10.000.000,00 (On Milyon) Türk Lirası ve üzeri olan mükelleflerin
 • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli malların imali, ithali, teslimi, faaliyetleri vs. nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükelleflerin
 • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli malları imal, inşa ve ithal eden mükelleflerin elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmeleri zorunludur.