Üretim İş Emri

Üretim işlemi sonucunda oluşan işlem fişlerinin görüntülendiği ekrandır. Böylece hangi üretimde hangi ürün kullanılmış veya hangi ürün oluşturulmuş rahatlıkla takip edilebilmektedir.