Stok Kartlarınızı Tanımlayın

Depo yönetimine ürünlerinizi doğru tanımlayarak başlayın. Kodunu ve adını tanımlayabilir, ürünleri gruplayabilir, alış ve satış fiyatlarını girebilir, kritik stok seviyelerini belirtebilir, ürüne ait resimleri döküman olarak ekleyebilir, katalog bilgilerini girebilir, barkod tanımlayabilir, marka ve model bazında kodlar tanımlayabilirsiniz. Unutmayın ki girilen bilgilerin doğruluğu ne kadar fazlaysa alınan raporlar ve yapılan analizler o kadar sağlıklı olacaktır.

Depo Kartlarınızı Tanımlayın

Depo modülüne sahip olan firmalar birden fazla depo tanımlayarak depolardaki stok miktarını takip edebilirler. Ürünün girdiği depo çıktığı depo belirtilebilir depolar arasında stok giriş çıkışları yapılabilir. Özellikle üretim yapan yada şube yapısına sahipolan firmaların ihtiyacına göre hazırlanmıştır.

Seri Numara Takibi

Satışı yapılan ürünlerin seri numara bazında takibi sağlamaktadır. Seri numarasının önemli olduğu cihazlarda özellikle garanti takibi için önem kazanmaktadır. Cihaz girişi yapılırken fatura yada irsaliyede ürün seri numarası ile girilebilmektedir. Yine aynı şekilde ürün çıkışı yapılırken seri numarası girilebilmektedir. Seri numara sorgulamasında ürünün hangi tarihte alındığı ve hangi tarihte satıldığı rahatlıkla görülebilmektedir. Ayrıca depoda kalan ürünlerin seri numarasıda takip edilebilmektedir.

Barkod Entegrasyonu

Stok kartları açılırken barkod modülüne sahip olan firmalar stoğun barkodunuda stok kartına girebilmektedir. Böylece ürün giriş ve çıkışlarında barkod cihazı ile işlem yapılabilmektedir. Barkod etiket dizaynı program içersinden yapılabilmekte ve çoklu barkod bastırılabilmektedir.

Depo Sayımı

Firmanızda periyodik olarak yapılan sayımlar kayıt altına alınabilmektedir. Yapılan sayım neticesinde programdaki depo bakiyeniz ile reelde olan deponuzu karşılaştırabilir, aradaki farkları tespit edebilirsiniz. Yapılan sayım sonrasında stok bakiyeleri otomatik olarak sayım yapılan miktara eşitlenmektedir.

Raf Takibi

Özellikle deposunda raf sistemi uygulayan firmalar için sağlanan çözümdür. Depo içersinde raflar tanımlayarak raflarda bulunan ürünleri girebilirsiniz. Böylece ürün aradığınızda hangi rafta olduğunu rahatlıkla tespit edebilirsiniz.

Lot Takibi

Üretim yapan ve son kullanma tarihi ile alakalı takip etmeniz gereken ürünlerin takibini lot takibi modülü ile yapabilmektesiniz. Ürün girişlerinde lot numarasını girerek takibi yapabilirsiniz.

Raporlar

Girilen Stok bilgileri neticesinde stok bakiyesini ürün bazında yada depo bazında alabilirsiniz.

Ürünlere ait ekstre bilgisini normal ekstre veya finansal ekstre olarak görebilirsiniz. Böylece ürünü ne zaman ve ne kadara aldığınızı , ne zaman ne kadara sattığınızı görebilirsiniz.

Kritik stok seviyesini belirlediğiniz ürünlere göre kritik stok seviyesinde olan ürünlerin raporunu alabilirsiniz.

Aylık Satış ve aylık alım raporları ile ay bazında hem müşteri hem stok bazında satılan ürünün toplam miktarı ve fiyatını görebilirsiniz. X üründen ocak ayında 10 adet, şubat ayında 15 adet, mart ayında 10 adet satıldığını görebilirsiniz.

Yapılan alış ve satışlar ile ürüne ait kar zarar analizi yapabilirsiniz.

Yapılan satışlara göre stokların ortalama satış süresini görebilirsiniz. X ürünü 2 günde 1 adet satılırken Y ürünü 1 günde 5 adet satılabilmektedir.

Hareket görmeyen stokları takip edebilir, yapacağınız alımlarda hareket görmeyen stokları tedarik etmemenizi sağlayabilirsiniz.